Ett renodlat restaurangföretag

Nordrest är ett restaurangföretag som arbetar på lunch- och företagsrestauranger, krogar, på skolor och inom omsorgen. Alla verksamheter har den gemensamma nämnaren god och bra mat med glädje. Vår styrka är att vi delar med oss av varandras kunskaper och kompetens inom koncernen. 

Nordrest ägs av Thomas Dahlstedt som har lång erfarenhet från chefspositioner inom de största Nordeuropeiska måltidsleverantörerna. Thomas grundade måltidsföretaget SFAB som på fem år växte till en omsättning på 500 mkr. Nordrests målsättning är att bli en av de större spelarna på den nordiska restaurangmarknaden. Vi erbjuder intressanta koncept och affärsmodeller som skiljer sig från våra konkurrenters. 

nordrest, uppstickare, restaurangföretag, miljö, service, god mat, lunch, middag, modis

Affärsidé

Vision

Att bli Sveriges bästa restaurangföretag.

nordrest, uppstickare, restaurangföretag, miljö, service, god mat, lunch, middag, modis

Mat människa miljö

certifiering, miljö, kvalitet

Ledningssystem och certifieringar