Miljö- och kvalitetspolicy

miljö, kvalitet, policy, modis, arenastaden, restaurang

MILJÖPOLICY

Vi ska minska miljöbelastningen genom ständig förbättring med ett helhetsperspektiv på mat, människa och miljö genom att…

  • uppfylla alla miljörelaterade lag- och avtalskrav 
  • bara välja leverantörer som lever upp till våra miljökrav
  • alltid göra miljömedvetna val
  • öka andelen vegetabiliska råvaror
  • alla restauranger ska vara kravcertifierade enligt plan
  • mäta avfall och matsvinn regelbundet

KVALITETSPOLICY

Vi gör alltid vårt bästa i alla lägen. Det innebär god, nyttig och vacker mat i kombination med hög servicegrad. Säker, ansvarsfull och med näringsriktiga råvaror är vi trovärdiga för våra kunder, leverantörer och anställda. Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten genom att arbeta med kunddialog, flexibilitet och utveckling av konceptet.